Historisk Værksted

Det historiske værksted – fremtidens hybride samlingssted om fortiden

Det historiske værksted er stedet, hvor arkivet inviterer alle borgere ind i historien. I det historiske værksted kan man undersøge, forske, undres og lege med historien. Værkstedet er åbent for alle – store som små – og det historiske værksted finder man både på Stadsarkivets hjemmeadresse i Skolegade 2B, hvor der er åbent fra tirsdag til torsdag fra 11-15 og første lørdag i måneden fra 11-15, samt i Bryggeriet på Kolding Bibliotek, hvor der er åbent i bibliotekets åbningstid. Her afholder arkivet to mandage i måneden fra 10-13 workshop og café i det historiske værksted i Bryggeriet.

I det historiske værksted giver arkivet børn og voksne mulighed for i fællesskab at møde og dele den nære historie – og gennem bl.a. billedkunsten at åbne op for nye måder at opleve historien på. Både gennem workshops, hvor arkivet faciliterer forskellig brug af vores digitale og analoge samlinger, men også ved at understøtte nye borgerdrevne interessefællesskaber.

Det historiske værksted i Bryggeriet er et drop-in sted, hvor den nysgerrige borger har mulighed for at møde historien på en anderledes måde, der både er oplevelses- og vidensorienteret. Her er både plads til familien, der har brug for et ånderum, men hvor nysgerrigheden også kan blive pirret. Eller den interesserede kulturforbruger, der vil tilegne sig ny viden, men også dele sin viden med andre.

Læs Stadsarkivar Lene Wul’s tale ved åbningen af Bryggeriet og det historiske værksted d. 10. februar 2018:

Åbning af det historiske værksted i Bryggeriet

I dag er en festdag, som vi har arbejdet hen imod længe. Det er første skridt mod det, der forhåbentlig vokser sig stærkt og udvikler sig i mange retninger. I dag åbner vi nemlig for et helt nyt samarbejde mellem to kulturinstitutioner, som har meget til fælles, men også rummer nogle markante forskelle. Forskelle, som dette nye samarbejde har til hensigt at udnytte, så vi supplerer hinandens styrker og skaber et nyt og anderledes produkt til glæde for vore brugere og borgerne her i Kolding Kommune. Det glæder vi os alle rigtig meget til – og vi tror på, at vi sammen kan gøre en forskel.

Starten på vores fælles rejse begyndte tilbage i sensommeren 2016, hvor Pia – vores bibliotekschef – generøst inviterede arkivet til et tættere samarbejde omkring bibliotekets underetage. En invitation som på mange måder passede som hånd i handske med nogle af de tanker, som arkivet gik med omkring vores læsesal. Vi ønskede nemlig at gentænke den måde som læsesalen fungerede på. Hidtil har læsesalen været arkivets hjerte og forlængede arm, der har udgjort forbindelsen mellem samlingerne og brugerne.

Samtidig har der været en tendens til, at arkivet er blevet betragtet som et leksikon, der repræsenterer den autoritative viden. Kolding Stadsarkiv ønsker i stedet at ændre relationen mellem arkiv og borgere, så viden deles og udveksles – både mellem arkiv og borgere, men også fra borger til borger. Vi ønsker at historie – og lokalhistorie –  er noget man aktivt gør og ikke noget man blot får et svar på.

Historien samler os alle, men historien kan også udelukke, når personer eller grupper monopoliserer historien. Derfor er arkivets vigtigste opgave at åbne historien op for en demokratisk og mangfoldig brug af historien. Både for børn, unge og ældre. For de ressourcestærke, men også for dem, som oplever en hverdag, hvor kultur anses som et luksusgode, for de ensomme og for dem, hvor familie og venner fylder det meste. Kort sagt for alle. For historien er supervigtig – den giver os identitet, tilhørsforhold og sammenhængskraft. Derfor er historien også en fundamental og vigtig del i vores hverdagsliv.

Som arkiv er det vores opgave at vise, hvordan historien kan være relevant for du og jeg i vores hverdag – og ikke kun for nogle få særlige historieinteresserede. Historien er som en opdagelsesrejse – og har sjældent enkle og entydige svar – tværtimod åbner svar ofte op for nye spørgsmål. Det betyder også, at man som bruger ikke skal forvente, at vi som arkivarer fluks kan give svar på alle små og store spørgsmål.

Arkivarer er derfor ikke orakler, men snarere en slags nøgleåbner til de mange og spændende samlinger og informationer, som arkivet rummer. I lighed med bibliotekaren, læser vi dog ikke bogen for brugeren, da det blot ville fratage ham eller hende hele oplevelsen. I stedet hjælper vi på vej og peger på de mulige veje, hvor man kan søge og dykke ned i samlingerne for at finde de svar, man leder efter. At finde svar på historiske spørgsmål er nemlig hverken enkel eller ligetil. Rejsen kan være hård og resultatet til tider magert, men lykkedes det, kan glæden sammenlignes med samme følelse, som detektorfolket oplever, når de pludselig opdager et danefæ i den sorte muld. Det er lidt som en skattejagt. Men modsat Indiana Jones, der søger skatten alene eller sammen med få fortrolige, så er jagten på historien et fællesprojekt. Jo mere vi arbejder sammen og hjælper hinanden, desto større bliver fundet.

Derfor åbner vi i dag det historiske værksted som fremtidens hybride samlingssted om fortiden. Med det introducerer arkivet et nyt koncept, der omfatter mere end bare et sted, men som også er et udtryk for mødet, fællesskabet og vores historiebrug i det 21. århundrede. Her vil vi skabe og stimulere interessefælleskaber omkring historien – og særlig lokalhistorien.

Det historiske værksted finder man således både på selve arkivet, men nu også her på biblioteket i Bryggeriet. Den ny etage her på biblioteket byder nemlig på en unik mulighed for at kunne etablere et slags drop-in arkiv, der i højere grad giver borgerne mulighed for at snuse til nogle af de mange muligheder, som et arkiv råder over. Et nyt sted, hvor nysgerrigheden kan pirres – og lysten til at dykke dybere ned i historien forstærkes. Et sted, der både er velkendt – men også noget nyt. Og et sted der har åbent næsten 70 timer ugentligt.

I det historiske værksted har den nysgerrige borger således mulighed for at møde historien og bøgerne på en anderledes måde, der både er oplevelses- og vidensorienteret. Her er både plads til familien, der har brug for et ånderum eller den interesserede kulturforbruger, der vil tilegne sig ny viden, men også dele sin viden med andre.

Det betyder imidlertid ikke, at det historiske værksted er et færdigbrygget koncept. Tværtimod – det historiske værksted er brugernes sted. Det vil sige det skal udvikles sammen med dem, som bruger det – og derfor er dagen i dag, blot starten på denne rejse. Sammen med jer vil vi skabe indhold, oplevelser og fordybelser. Sammen med jer vil vi åbne samlingerne, sprede dem og dele både jeres og vores viden. Vores rolle her som arkiv vil således være at facilitere møder og fælleskaber omkring vores fælles fortid.

Derfor tilbyder arkivet hver måned en historisk workshop, der afholdes fast den 3. mandag i måneden. Her vil vi vejlede i forskellig brug af digitale og analoge samlinger. Ligesom der sættes fokus på at skabe rammer, der understøtter, at I som brugere også bliver medskabere i processen og kulturelle entreprenører inden for det kulturhistoriske område. Herved kan værkstedet forhåbentlig medvirke til at åbne for de trykte samlinger og samtidig fungere som et fysisk interface til de digitale lokalhistoriske ressourcer, som arkiv og bibliotek tilbyder.

I det historiske værksted vil vi også samle forskellige folk med særlig viden på bestemte områder og inspirere til forskellige måder at deltage aktivt og bruge vore samlinger. Den første workshop finder allerede sted i morgen, hvor vi fortsætter med at dykke ned i 1970’er temaet. Og i de kommende workshop vil vi bl.a. se på forskellige måder at arbejde med slægtshistorie på og hvordan man kan deltage aktivt i KoldingWikien eller arbejde kreativt med historien gennem billedkunsten, men vi er også helt åbne for forslag og ønsker fra brugerne. Så sidder man og brænder for et emne, som man gerne vil udforske sammen med andre, så kontakt os endelig.

Det historiske værksted – er således også stedet, hvor I som brugere selv kan tage initiativ til at samles om et historisk interesseområde, som I gerne vil dyrke eller undersøge sammen med andre. Vi håber således at der vil opstå selvdrevne grupper her, der vil udnytte den ramme, som vi tilbyder omkring det historiske værksted. Lokalhistorien er vores allesammens – lad os dele den generøst til næste generation.

Til sidst vil jeg gerne takke biblioteket og medarbejderne for at byde op til denne dans og sammen med os skabe disse rammer, hvor vi står i dag. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde og vidensudveksling med Jer og alle brugerne – og vi ønsker alle en rigtig god fornøjelse med det historiske værksted.

Lene Wul

Læs også Jydske Vestkystens artikler i forbindelse med åbningen af Bryggeriet
Stadsarkivar håber flere vil skrive lokalhistorie

Bibliotek åbner for en ekstra etage

 

 

Vær' med i dialogen om projektet...