Koldingbogen 2018

Præsentation af Koldingbogen 2018

KOLDINGBOGEN 2018 præsenteres fredag d. 16/11 kl. 15-17 i Nicolai Scene

Det markeres ved et festligt arrangement, hvor alle er velkomne!

Koldingbogen er et værk for borgerne i Kolding og af borgerne i Kolding. I 2018 markeres og fejres 750 året for slot og by med byudvikling som årets tema.
Koldingbogen 2018 er en visuel rejse gennem en række forskellige fortællinger om byens udvikling fra middelalderen til i dag.
Kulturudvalgets formand Jesper Elkjær holder tale – og Kim Larsen mindes med en række musikalske indslag fra Kolding Musikskole.

Til receptionen er det muligt at købe bogen til 150 kr. Efterfølgende forhandles den i byens boghandlere, LIVA, Koldinghus og Kolding Kommunes netbutik.

Koldingbogen 2018 udgives af Kulturudvalget og Kolding Stadsarkiv

Koldingbogen 2018
Koldingbogen 2018

Koldinghus – udvikling og forfald
af Steen Rosenvinge Lundbye
Koldinghus har gennem sit 750 år lange liv spillet en væsentlig rolle i Danmarks historie. Først som grænseværn, siden som kongeligt residens og sæde for den lokale administration. Her fortælles historien om kongeborgens spændende liv og transformation fra omkring 1540 og frem til branden i 1808.

Fra kloster til fattiggårde og arbejderkvarterer
af Billy Sørensen
Kolding bys fattige har til alle tider været genstand for stor opmærksomhed. I takt med byens udvikling mod mere moderne tider skete der et skred i opfattelsen af de socialt udstødte og i tiltagene for at komme fattigdomsproblemet til livs. Læs mere om byudviklingen set gennem Koldings fattigforsorg.

Koldingbogen 2018
Koldingbogen 2018

Koldings byfornyelse 1975-2000
af Sten Krarup
Kolding undergik en omfattende byfornyelse fra 1970’erne og frem mod årtusindeskiftet. Industrialiseringen bragte nye vækstmuligheder med sig – og det gav vokseværk langt ind i det 20. århundrede. Her fortælles om den omfattende byfornyelse af Kolding bymidte fra 1970’erne og frem til 2000.

110 års byggerier – Julemærkesanatoriet og Hotel Kolding Fjord
af Gunilla Svensmark og Peder Madsen
Julemærkesanatoriet Koldingfjord ved Kolding Fjord åbnede i 1911, ombrust af byggeskandaler. Sidenhen er der foretaget forskellige til- og ombygninger. Her fortælles om den spændende og helt unikke historie bag Hotel Kolding Fjord og de forskellige byggefaser, helt op til tagrenoveringen 2017-2018

Koldingbogen 2018
Koldingbogen 2018

Velkommen i det grønne – træk af Koldings byudvikling
af Georg Unna
Årene omkring 1990 har for Kolding byudvikling haft afgørende indflydelse på byens profil. Mange forandringer opstod i disse år på foranledning af nye ideer og visioner, der blev taget op – og i mange tilfælde ført ud i livet. Dyk nærmere ned i den grønne byfornyelse og storstilede, økologiske projekter fra ca. 1990 til i dag i årets Koldingbog.

Fra nedslidt skolekompleks til moderne kulturhus
af Mette Strømgaard Dalby
Det gamle skolekompleks blev bygget mellem 1856 og 1908 og fordeler sig på fem bygninger. De har gennem tiden undergået en gennemgribende renovation og lever i dag videre som moderne kulturhus. Læs mere om Nicolai kompleksets omfattende renovering og udvikling gennem ca. 160 år.

Koldingbogen 2018
Koldingbogen 2018

Byudvikling fra et havneperspektiv
af Jacob Krause
Havnen i Kolding har gennem tiden påvirket byen på flere forskellige områder. Den har først og fremmest skabt arbejdspladser og vækst for by og kommune, men som et erhvervsområde har den ligeledes haft indflydelse på Koldings fysiske rum og udvikling. Her fortælles om havnens historie og udvikling i tæt samspil med byens.

Fem årtiers aftryk – Tegnestuen GBL
af Torben Gade
Tegnestuen Gruppen for By- & Landskabsplanlægning (GBL) har gennem de seneste 50 år sat sit tydelige præg på Koldings byudvikling. Med speciale i byplanlægning og landskabsarkitektur har GBL udformet utallige projekter landet over, ikke mindst i Kolding. Her berettes om nogle af de spor, der har sat sig i Koldings byudvikling.

Koldingbogen 2018
Koldingbogen 2018

Arkitekt Ernst Petersen – byens arkitekt
af Beth Hau
Da barnebarnet Beth for nogle år siden gennemgik Ernst Petersens arkiv, fandt hun en del tegninger og projekter, der aldrig så dagens lys. Ernst Petersen havde store drømme, blandt andet lavede han adskillige skitser til et teater til Kolding. Han havde i årenes løb mange ideer til byens udvikling, og dem kan du læse mere om her.

Kvarterløft i Sydvestkvarteret – hvordan startede det?
af Lars Rasmussen
I november 1996 besluttede man, at seks udsatte boligområder skulle være prøveklud for forskellige eksperimenter, som man kaldte kvarterløft. Sydvestkvarteret var ét af de kvarterer, der blev udvalgt til projektet. Det var startskuddet til en lang, omfattende proces i tæt samspil mellem Kolding Kommune og områdets beboere. Her fortælles om det storstilede projekt.

Koldingbogen 2018
Koldingbogen 2018

Byudvikling med kulturen som løftestang
af Lis Ravn Ebbesen
Det er ved at være et år siden, at SF’eren Lis Ravn Ebbesen sagde farvel efter 32 år som byrådsmedlem i Kolding. I et personligt tilbageblik beretter hun om perioden 1985-2008, fra hun blev medlem af kulturudvalget for SF til man med tilfredshed kunne konstatere etableringen af kulturaksen Godset, Biblioteket, Mungo Park og Nicolai.

Del instagram billeder med #Koldingbogen2018

Vær' med i dialogen om projektet...