Kolding Stadsarkivs uddannelsestjeneste

Kolding Stadsarkiv tilbyder en række tværfaglige undervisningstilbud til både Folkeskolens mellemtrin og udskoling. Alle forløb tager udgangspunkt i arkivets pædagogiske profil under overskriften: Gennem lokalhistorien åbnes globalhistorien.
Den pædagogiske profil består af fire hovedelementer:

  • Alle forløb er udviklet gennem en åben designproces med lærere fra en række af kommunens skoler.
  • Gennem vores slogan: (Be)rør historien, sætter vi fokus på børnenes taktile møde med det autentiske og originale kildemateriale, således at der knyttes oplevelse til læringen.
  • De tværfaglige forløb kobler flere fagligheder på én gang, der samtidig omsættes til praksis.
  • Gennem arbejdet med historien og kilderne opnår eleverne en større forståelse af fortid, nutid og fremtid.

Følgende forløb udbydes i begrænset omfang fra skoleåret 2018/2019:

Mellemtrin:

Udskoling:

  • Hvor går grænsen?
  • Et spejl i fortiden
  • Demokratiet er mit – ordet er frit?
  • Herfra min verden går

Forløbene er også beskrevet i Meebook

Bookning af forløb eller spørgsmål kan rettes til undervisningsformidler Camilla Rask Rasmussen. Mail: cecam@kolding.dk eller tlf.: 79 79 93 60