Har du tjekket din harddisk?

Indlevering af materiale

Den måde, vi i dag opbevarer meget af vores ‘historie’ på, foregår efterhånden digitalt. Det gælder både dokumenter, fotos og film. Det betyder også, at der er større risiko for, at materialet går tabt eller pludselig ikke længere kan læses af de programmer, man har på sin computer. Derfor er det vigtigt, at få afleveret relevant materiale til det lokale arkiv inden der går for lang tid. Det kan også omfatte gamle papirfotos, som man måske har scannet selv.

Vi har derfor gjort det muligt at aflevere digitalt materiale til Kolding Stadsarkiv på en nem måde. Stadsarkivet modtager gerne lokalhistorisk materiale fra foreninger, virksomheder og private personer. Har du lyst til at dele din historie, billeder, filmklip eller lignende, så kan du gøre det via vores digitale aflevering.

Hermed sikrer du, at DIN digitale historie også bliver bevaret for eftertiden. Arkivet forbeholder sig ret til at gennemgå materialet med henblik på evt. kassation.

Hvordan vil vi gerne have materialet?

Du kan aflevere dokumenter i alle de gængse formater. Fx. både som .doc-filer eller pdf.filer.

Fotos vil vi helst have i så høj opløsning som muligt. Er der tale om digitale fotos, så i den højeste opløsning, som billedet oprindelig er taget i.
Vi modtager alle de almindelig billed- og videoformater.

Er der tale om scanninger af papirfotos, så er kravet minimum 300 dpi. Alternativt tilbyder vi at scanne billedet for dig – og du kan bagefter få originalen retur. I dette tilfælde kontakt os da på arkiv@kolding. dk