Fotograf Lisberg

1913-1982 // Jydske Tidendes pressefotograf

Mange koldingensere husker Niels Lisberg i bybilledet med en cigar i munden og et kamera over skulderen. Lisberg var født den 31. maj 1913 i Kolding og han voksede op i en 1,5 værelses lejlighed på Chr X’s vej. Faderen var cigarruller og arbejdede bl.a. i Hamburg. Sidenhen bestyrede forældrene i fællesskab Svendehjemmet i Kolding.

Lisberg kom som ung i lære som typograf på Kolding Folkeblad, hvor han blev udlært i 1933. Han blev efterfølgende ansat som typograf samme sted, men hans interesse for fotografiet tog til og under krigen begyndte han at tage billeder til Kolding Folkeblad. Lisberg assisterede endvidere modstandsbevægelsen og de allierede med billeder fra den tyske base på Kolding nordhavn. Det medførte, at han måtte flygte til København i den sidste periode af krigen, hvor han gik under jorden. Efter krigen vendte han tilbage til Kolding, hvor han ernærede sig som freelancefotograf – primært for Jydske Tidende. Derudover foretog han også selskabsfotografering. Med tiden leverede han fotos til både Tidens Tegn, Aktuelt, Politiken og Berlingske.

Lisberg indstillede sit virke som 67-årig og få år efter afgik han ved døden i sommeren 1982. Han blev begravet på de ukendtes grav på Sdr. Kirkegård i Kolding.

I 1982 overdrog Lisbergs børn deres fars fotografiske arkiv med tilhørende protokoller til Kolding Stadsarkiv. En mindre del af negativerne mangler fra begyndelsen af 1960 samt ca. anden halvdel af 1970’erne, hvilket betyder, at arkivet i dag råder over negativ rulle-nr. 1939 til rulle-nr. 4258.

Til gengæld har arkivet bevaret protokollerne, der dækker hele perioden 1960-1978.
Primo 2019 har Helge Kjerside påbegyndt en indtastning af disse protokoller, så de er søgbare. De bliver løbende indtastet og er tilgængelige her fra siden.
Søg i protokollerne her
.

Original protokollerne
Du kan også se affotograferinger af de originale protokoller her:
1960-protokol
1961-protokol
1962-protokol
1963-protokol
1964-protokol
1965-protokol
1966-protokol
1967-protokol
1968-protokol
1969-protokol
1970-71 protokol
1972-protokol
1972-73 protokol
1974-75 protokol
1976-78 protokol

I Koldingbogen 1982 har Knud Smith skrevet en nekrolog over Niels Lisberg.

Et af de få portrætter, der findes af Niels Lisberg.
Fotograf ukendt.

 

Del instagram billeder med #lisberg

Vær' med i dialogen om projektet...