Koldingbogen 2017

Præsenteres 15. november // Nicolai Scene

I dag tager mange vores velfærdssamfund og danske model som en selvfølge, men vi skal kun få generationer tilbage før grundvilkårene var helt anderledes. Særligt tiden efter Anden Verdenskrig er kendetegnet ved, at Danmark for alvor udviklede sig til et moderne velfærds-samfund. Der var tale om en brydningstid, der var præget af både vækst og optimisme, og hvor der i løbet af få årtier blev ændret på familiemønstre, arbejdsmarked og boligformer. Kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet i stort antal, skilsmisser og seksualoplysning blev en del af de ændrede normer, langt højere andel af befolkningen fik en uddannelse og det almennyttige boligbyggeri blev realiseret i stor stil. Ligesom masseforbrug i form af køleskabe, elektriske komfurer, vaskemaskiner og TV indgik som centrale elementer i de mange parcel-huskvarterer, der voksede frem.

Det er den periode, der typisk knyttes sammen med fremvæksten af en egentlig velfærdsstat. Men velfærdsstatens historie rækker tilbage til de første egentlige socialpolitiske reformer i den sidste del af 1800-tallet. Dvs. fattiglovgivning, alderdomsforsørgelse, sygeforsikring og ulykkesforsikring. Centralt her står sognekommunernes administration af nogle af de mange opgaver, der så småt begyndte at vokse frem i løbet af 1800-tallet og som kommunalbestyrelserne gennem tiden har overtaget.

Koldingbogen 2017 består i år af 12 artikler, der præsenterer en række forskellige perspektiver på udviklingen af vores lokale velfærdssamfund her i kommunen. Koldingbogen er et værk FOR borgerne i Kolding og AF borgerne i Kolding.

BønnerupLindhardtCzajkowski

Udgivelsen præsenteres ved et festlig arrangement på Nicolai Scene onsdag 15. november kl. 15-17. Formanden for Kulturudvalget Jesper Elkjær holder tale, musikken leveres af Jens Bønnerup Trio og der vil også være et glas til ganen. Til receptionen er det muligt at købe bogen med mobilepay. Efterfølgende forhandles den i byens boghandlere, LIVA, Koldinghus og Kolding Kommunes netbutik.   Koldingbogen 2017 koster 150,- kr. Der er specialtilbud på Koldingbogen 2013-2017 til 299,95- kr.

 

Koldingbogen 2017
Koldingbogen 2017

Christiansfeld: Det designede samfund – velfærd før velfærdsstaten?

Af Inger-Marie Børgesen

Brødremenigheden i Christiansfeld er et eksempel på, at man ud fra den pietistiske tro gjorde en indsats på velfærdsområdet, inden velfærdssamfundet opstod. Her fortælles om Brødremenighedens opståen og historie.

Fortællinger fra samfundets bund

Af Billy Sørensen

Fængsel eller fattiggården var hverdag for mange fattige i 1800-tallets Danmark. Her får vi historier om kriminelle og veteraner, der havnede på samfundets bund. Nogle fik hjælp, mens andre endte på fattiggården.

Koldingbogen 2017
Koldingbogen 2017

Kolding Gymnasium – 475 års uddannelseshistorie

Af Henriette Bornemann Baudtler

Kolding Gymnasium fejrer i år 475 års jubilæum. Her fortælles historien om skolens grundlæggelse helt op til i dag. Gymnasiet har gennemgået en demokratiseringsproces, og i dag er gymnasiet for de mange og ikke længere kun for de få.

Kvinder af den rette støbning
Af Trine Gjesing Antvor

Sundhedsplejerskeinstitutionen var en del af af 1930’ernes socialreformer. I 1938 påbegyndte Ingeborg Lunden arbejdet som sundhedsplejerske i Kolding, og i 1943 fik hun kollegaen Ellen Elisabeth Løwert.

Koldingbogen 2017
Koldingbogen 2017

På flugt med fjenden
Af Helle Juhl

Helena Domanska kom til Danmark som flygtning i 1945. Som tvangsarbejder i Østpreussen blev hun beordret med millionkonvojen af tyskere, der flygtede fra russerne. For første gang fortæller den nu 92-årige Helena sin historie.

Stjernestunder – teaterlivet i Kolding
Af Mette Marianne Tanggaard Jessen

Teaterlivet i Kolding har både været præget af turnéteater, teaterforeninger, dramatiske selskaber og egne ensembler. Fælles for dem alle er, at de har underholdt byens borgere igennem generationer.

Koldingbogen 2017
Koldingbogen 2017

Alderdomsforsørgelse i Hejls
Af Gunnar Midtgaard Krag

De gamles Hjem i Hejls blev bygget i 1937. I 41 år dannede det rammen for de ældres liv i Hejls. Her får vi erindringsglimt fra de tidligere ansatte, der fortæller om deres tid på plejehjemmet.

Fritid på fjorden – lystsejladsens udvikling i Kolding
Af Jacob Krause

I årtierne efter Anden Verdenskrig har danskerne fået mere fritid, og det har skabt grobund for et større hobby- og fritidssamfund. Livet ved fjorden gav samtidig lystsejladsen et kæmpe opsving.

Koldingbogen 2017
Koldingbogen 2017

Fra tæv til diagnoser
Af Lis Ravn Ebbesen

Skolevæsenet har udviklet sig meget gennem årene. Her får vi historier fra Ebbesens egen skolegang i 1960’erne og indblik i hendes erfaringer som lærer fra 1977-2013.

Fra skarn, skidt og skrald til affald, genbrug og genanvendelse
Af Elisabeth Mørch

Vi tages med på en flyvetur fra et droneperspektiv rundt i Kolding Kommune. Her ser vi nærmere på udviklingen af miljøområdet. Hvordan håndteringen af affald og miljøet har ændret sig igennem tiden.

Koldingbogen 2017
Koldingbogen 2017

Et liv med socialt arbejde
Af Hanna Andresen og Jacob Krause

Hanna Andresen fortæller om sine erfaringer som socialpædagog og familiekonsulent i Kolding Kommune. Hendes arbejde med Gademix i Sydvestkvarteret har gjort en stor forskel for børnene i området.

En dannelsesrejse
Af Kamma Marie Poulsen-Hansen og Liv Grud Vestbjerg

Stadsarkivets Uddannelsestjeneste er blevet til som et samarbejde mellem Stadsarkivet og skolelærerne. Formålet er at lade historie og billedkunst mødes til fordel for eleverne, som lærer historien at kende ved at få den ind gennem fingrene.

Del instagram billeder med #koldingbogen2017

Vær' med i dialogen om projektet...