Koldingbogen 2021

Udgivelsesdag // 12. november 2021

Koldingbogen er et værk for borgerne i Kolding og af borgerne i Kolding.
I 2021  byder Koldingbogen på 11 forskellige fortællinger, alle kredser om temaet: Hverdagsliv.

Der er mærkedagene, højtidsstunderne og de epokegørende begivenheder – og så er der alle hverdagene. Strømmen af stunder, der bare glider forbi. Det gælder også i historieskrivningen, hvor hverdagslivet ofte fortoner sig bag politik, krige og teknologisk kvantespring. Men hverdagene er det lærred, hvorpå historiens penselstrøg stryges, og derfor sætter vi i Koldingbogen 2021 spot på hverdagslivet.

Koldingbogen 2021 udgives af Kulturudvalget og Kolding Stadsarkiv.
Den er redigeret af Helle Juhl, Camilla Brask Rasmussen, Henriette Baudtler, Jacob Krause og Lene Wul.

Koldingbogen udkommer 12. november 2021 kl. 15, hvor den præsenteres på Kolding Bibliotek. Alle er velkomne! Koldingbogen 2021 kan købes for 150,- kr. på dagen eller efterfølgende hos bl.a. Bog og Idé i Jernbanegade, Bog og Idé i Kolding Storcenter, LIVA stormarked og Kolding Bibliotek.

Koldingbogen 2021
Koldingbogen 2021

Pest eller corona – Når epidemier bliver hverdag

Af Michael Nobel Hviid

For de fleste danskere har coronapandemien været det første møde med en dødelig virus. I historisk perspektiv har Danmark dog været ramt af adskillige dødbringende epidemier. Det gælder også Kolding, og i særlig grad i årene 1654 og 1659, hvor epidemier vendte op og ned på hverdagen og tog livet af hundredvis.

Kvalitet for alle pengene – Slagterlærling i 1960’erne

Af Hans Kloster

Hans Kloster var i første halvdel af 1960’erne i slagterlære hos den navnkundige slagtermester Bernhardt Andersen, som havde forretning i Jernbanegade 15. Det var dengang, Jernbanegade var fuld af specialbutikker – og en helt særlig stemning.

Koldingbogen 2021
Koldingbogen 2021

KIF’s reserveforældre – En hverdag blandt sportsfolk

Af Jacob Krause

Hans og Ulla Jensen var i 35 år en vigtig del af mange koldingenseres hverdag. Som henholdsvis stadioninspektør og cafeterialeder på Kolding Stadion i årene 1950-1985 var ægteparret elsket af KIF’s trofaste fodboldfans, og med tiden kom de også til at fungere som reserveforældre for mange af de unge sportsudøvere. Ægteparret boede og arbejdede på stadion, og dermed flød arbejde og fritid ofte sammen. På godt og ondt, men det var prisen for en hverdag, som man levede og åndede for.

Store planer – Svære tider – Landmandskone i en brydningstid

Af Karen Schelde Larsen

Karen Schelde Poulsen blev i 1973 kone på Østerbygård ved Vamdrup. Det var en tid med optimisme i landbruget og store planer for gården, men også hårdt arbejde for den 21-årige kvinde, som fik ansvaret for en stor husholdning med karle på kost, samtidig med at hun havde udearbejde. Siden fulgte svære tider med både økonomisk og menneskelig ruin.

Koldingbogen 2021
Koldingbogen 2021

Tysk arrest i Kolding – Et fængselsvæsen under pres

Af Maria Grothe Hjort

Med tyskernes besættelse af Danmark 9. april 1940 blev hverdagen en anden med blandt andet mørklægning og varerationering, men også i fængselsvæsenet indfandt sig nye tider. Tyskerne rykkede ind Kolding Arrest – med store følger for de indsatte og det danske personale.

Waltorp’s Bolighus – Godt købmandskab i Kolding

Af Niels E. Waltorp

En ny møbelforretning åbnede i 1949 i Låsbygade. Manden bag hed Poul Walther Waltorp, og han havde ikke blot et enormt drive, men også tæft for udviklingen og moderne markedsføring. De næste tyve år blev han et eksempel for godt købmandskab i Kolding.

Koldingbogen 2021
Koldingbogen 2021

Lærling i Skanderup Brugs – En blandet landhandel

Af Hans Erik Philipsen

Næsten alle byer havde en Brugs i 1960’erne, og det gjaldt også Skanderup. Her stiftede Hans Philipsen som ung lærling bekendtskab med en blandet landhandel, der både solgte kolonial og grovvarer til landbruget, og desuden fungerede som samlingssted for sognets karle og piger.

Fjordbådenes guldalder – Sejlads på Kolding fjord 1894-1920

Af Jens Hansen og Per Bomholt

Omkring forrige århundredskifte var der livlig trafik på Kolding Fjord af både, som sejlede koldingenserne ud til skov og strand og desuden indgik i faste ruter til bl.a. Middelfart, Strib og Fredericia. Om sommeren udgjorde fjordbådene et konkurrencedygtigt alternativ til Trekantområdets jernbaner, og desuden skabte de grundlaget for populære traktørsteder som Elvighøj, Christiansminde og Løverodde.

Koldingbogen 2021
Koldingbogen 2021

Hverdagens helte – Fra natmænd til BlueKolding

Af Søren Werther Kjær Rasmussen og Per Holm

Spildevandshåndtering fra 1800-tallet til i dag har været en evig kamp med henblik på at komme affald, stank og smitsomme sygdomme til liv. Siden kom det også til at handle om forbedring af vandmiljøet. Til alle tider har dem, der håndterede Koldings spildevand, været hverdagens helte.

Flora – Et driftigt gartneri på Haderslevvej

Af Henriette Baudtler

Koldings indfaldsveje har deres helt eget forretningsliv kendetegnet ved beliggenheden på grænsen mellem land og by. Det gælder også Haderslevvej, hvor der for hundrede år siden lå et handelsgartneri ved navn Flora. Det tilhørte ægteparret Poul og Cecilie Rasmussen, som ud over at drive en alsidig virksomhed også satte spor i foreningslivet og lokalpolitik.

De små butikker – Datidens ”Socialkontor”

Af Per, Jørgen og Carsten Bertelsen

Gennem to generationer drev familien Bertelsen kiosk på Tøndervej. Her kom kvarterets beboere og købte aviser, blade, tobak, slik og andre typiske kioskvarer, men for mange var forretningen også en slags uautoriseret socialkontor.

Koldingbogen 2021

Del instagram billeder med #koldingbogen2021

Vær' med i dialogen om projektet...